Skip links

PRAVILNIK o organizaciji in izvedbi nagradne igre »Mala terasa«

1. člen

Nagradna igra poteka znotraj aktivnosti promocije Salona keramike, Romet d.o.o. Mariborska cesta 1, 2352 Selnica ob Dravi, na območju Republike Slovenije, v času od 22.11.2021 do 24.11.2021  na Facebook strani Romet d.o.o.. Organizator lahko igro po lastni presoji terminsko prilagodi.

2. člen

Organizator nagradne igre je podjetje Romet d.o.o. Mariborska cesta 1, 2352 Selnica ob Dravi.

Pravilnik o organizaciji in izvedbi nagradne igre »Mala terasa« (v nadaljevanju pravilnik) določa postopke in pogoje, po katerih udeleženec sodeluje v nagradni igri. Pravilnik je objavljen na spletni strani Romet d.o.o..

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije, starejši od 16 let, ki izpolnjujejo v temu pravilniku pogoje sodelovanja. V nagradni igri ne morejo sodelovati tisti, ki so kakor koli vključeni v organizacijo nagradne igre.

Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravilnikom nagradne igre. Šteje se, da sodelujoči z odločitvijo za sodelovanje sprejme vse pogoje v zvezi z nagradno igro.

3. člen

Za uspešno sodelovanje v nagradni igri bodo imeli udeleženci naslednjo nalogo:
– komentirati objavo nagradne igre, in sicer mora komentar vsebovati pravilni odgovor (besedni) na: Za kolikšno teraso potrebujete manj keramike?

Vsak udeleženec lahko poda samo 1 (en) odgovor. V kolikor isti udeleženec poda več odgovorov se, za udeležbo, šteje samo en.

4. člen

Razglasitev nagrajencev bo izvedena 25.11.2021. Nagrajenci bodo razglašeni na podlagi žreba. Nagrada, v vrednosti 32€, je:
· 1 x 2 vstopnici za ogled predstave Mala terasa, ki bo 26.11.2021, ob 19. uri v Hramu kulture Arnolda Tovornika, Mariborska cesta 26, 2352 Selnica ob Dravi

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je strinjanje s tem pravilnikom in sodelovanje v skladu s 3. členom tega pravilnika.

Rezultati nagradne igre so dokončni in pritožba nanje ni možna. Nagrajenci bodo objavljeni na Facebook strani Romet d.o.o. (https://www.facebook.com/romet.d.o.o/).

5. člen

Nagrajenci nagrado prevzamejo na sledeč način:
– z osebnim prevzemom vstopnic v pisarni TIC-a v Hramu kulture Arnolda Tovornika, in sicer uro pred pričetkom dogodka.
Nagrada ni prenosljiva.

6. člen

Vsem udeležencem nagradne igre organizator zagotavlja enake možnosti za pridobitev nagrade.

Organizator si pridržuje pravico kadar koli umakniti ali dopolniti pravila te nagradne igre.

7. člen

Za izvedbo in nadzor poteka nagradne igre skrbi komisija:
1. Robert Strmšnik
2. Mojca Potrč

8. člen

Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam.

9. člen

Organizator bo za nagrajenca od vrednosti nagrade, ki presegajo z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine, odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo, ki bi bila posledica prejema nagrade, gredo v breme nagrajenca.

V ta namen je nagrajenec dolžan organizatorju ob prevzemu predložiti natančne osebne podatke: ime in priimek, naslov, davčno številko in davčno izpostavo. V primeru predložitve netočnih ali nepopolnih podatkov, lahko organizator nagradne igre zavrne predajo nagrade.

10. člen

Organizator ima pravico da: obdeluje zbrane osebne podatke sodelujočih v Facebook nagradni igri »Mala terasa« za potrebe statističnega vzorčenja, anketiranja, prilagajanje in segmentacijo ponudbe, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, izvajanje usmerjenega ciljnega oglaševanja ter za pošiljanje drugega reklamnega. Sodelujoči v tej nagradni igri navedenemu podjetju dovoljujejo, za namene kontaktiranja, uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr.: pošta, elektronska pošta, SMS in drugo. Navedene podatke lahko navedeno podjetje obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve posameznika oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v zbirki, ter lahko od navedenega podjetja zahteva trajno ali začasno prenehanje uporabe njegovih osebnih podatkov oz. izbris iz zbirke.

11. člen

Vse pritožbe in reklamacije glede organizacije nagradne igre rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem roku in o tem obvestil udeleženca.

Morebitne napake v delu in pri izvedbi nagradne igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi navadami. Pri hujši kršitvi tega pravilnika lahko komisija razveljavi del ali celotno nagradno akcijo.

Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni mogoče spremeniti.

Selnica ob Dravi, 22.11.2021