Skip links

PRAVILNIK o organizaciji nagradne igre »Kartica ugodnosti«

1. člen

Nagradna igra poteka znotraj aktivnosti promocije Romet d.o.o. Mariborska cesta 1, 2352 Selnica ob Dravi, na območju Republike Slovenije, v času od 2.09.2022 do 17.09.2022  v PE Ruše in PE Selnica ob Dravi, Romet d.o.o..

2. člen

Organizator nagradne igre je podjetje Romet d.o.o. Mariborska cesta 1, 2352 Selnica ob Dravi.

Pravilnik o organizaciji in izvedbi nagradne igre »Kartica ugodnosti« (v nadaljevanju pravilnik) določa postopke in pogoje, po katerih udeleženec sodeluje v nagradni igri. Pravilnik je objavljen na spletni strani Romet d.o.o..

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije, starejši od 18 let, ki izpolnjujejo v tem pravilniku opisane pogoje sodelovanja. V nagradni igri ne morejo sodelovati tisti, ki so kakor koli vključeni v organizacijo nagradne igre.

Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravilnikom nagradne igre. Šteje se, da sodelujoči z odločitvijo za sodelovanje sprejme vse pogoje v zvezi z nagradno igro.

3. člen

Za uspešno sodelovanje v nagradni igri bodo imeli udeleženci naslednjo nalogo:
– Pravico do sodelovanja v nagradnih žrebanjih imajo osebe, ki v času Rometovanja, tj. ob delovnikih med 2.-17.9.2022, postanejo novi imetniki Rometove kartice ugodnosti ali pa kartico že imajo in o tem obvestijo Rometovega prodajalca. Žrebanje bo izvedeno 14x, za vsak dan Rometovanja posebej, pravico do sodelovanja v posameznem krogu žreba pridobijo tisti, ki so na ta dan obiskali poslovalnico (npr. žreb za 2.9. bo izveden med tistimi, ki bodo 2.9. obiskali poslovalnico itd.). Vrednost darilnega bona v višini 20€ bo naložena na kartico ugodnosti, izkoristiti pa jo bo mogoče ob naslednjem nakupu. Izplačilo darilnega bona v gotovini ni mogoča.

4. člen

Razglasitev nagrajencev bo izvedena retroverzno za vsak dan trajanja nagradne igre. Nagrajenci bodo razglašeni na podlagi žreba. Nagrada, v vrednosti 20€, bo naložena na kartico ugodnosti, izkoristiti pa jo bo mogoče ob naslednjem nakupu. Izplačilo darilnega bona v gotovini ni mogoča.

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je strinjanje s tem pravilnikom in sodelovanje v skladu s 3. členom tega pravilnika.

Rezultati nagradne igre so dokončni in pritožba nanje ni možna. Dobitniki darilnih bonov bodo o tem obveščeni na enega od kontaktov navedenih na pristopnem obrazcu.

5. člen

Vsem udeležencem nagradne igre organizator zagotavlja enake možnosti za pridobitev nagrade. Organizator si pridržuje pravico kadar koli umakniti ali dopolniti pravila te nagradne igre.

6. člen

Za izvedbo in nadzor poteka nagradne igre skrbi komisija:
1. Robert Strmšnik
2. Mojca Potrč

7. člen

Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam.

8. člen

Organizator bo za nagrajenca od vrednosti nagrade, ki presegajo z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine, odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo, ki bi bila posledica prejema nagrade, gredo v breme nagrajenca.

V ta namen je nagrajenec dolžan organizatorju ob prevzemu predložiti natančne osebne podatke: ime in priimek, naslov, davčno številko in davčno izpostavo. V primeru predložitve netočnih ali nepopolnih podatkov, lahko organizator nagradne igre zavrne predajo nagrade.

9. člen

Organizator ima pravico da: obdeluje zbrane osebne podatke sodelujočih v Facebook nagradni igri »Mala terasa« za potrebe statističnega vzorčenja, anketiranja, prilagajanje in segmentacijo ponudbe, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, izvajanje usmerjenega ciljnega oglaševanja ter za pošiljanje drugega reklamnega. Sodelujoči v tej nagradni igri navedenemu podjetju dovoljujejo, za namene kontaktiranja, uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr.: pošta, elektronska pošta, SMS in drugo. Navedene podatke lahko navedeno podjetje obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve posameznika oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v zbirki, ter lahko od navedenega podjetja zahteva trajno ali začasno prenehanje uporabe njegovih osebnih podatkov oz. izbris iz zbirke.

10. člen

Vse pritožbe in reklamacije glede organizacije nagradne igre rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem roku in o tem obvestil udeleženca.

Morebitne napake v delu in pri izvedbi nagradne igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi navadami. Pri hujši kršitvi tega pravilnika lahko komisija razveljavi del ali celotno nagradno akcijo.

Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni mogoče spremeniti.

Selnica ob Dravi, 31.08.2022